Styret

Styret i Kirkenes Næringshage AS ble valgt på generalforsamling 13. mai 2016 og har følgende sammensetning:

Leder: Hanne Pernille Bentsen.

Nestleder: Jan Tore Jørgensen.

Styremedlemmer: Audun Celius, Trine B. Hauan, Ulf Hustad, Svein Werner Sundquist og Eirik Wikan.

Celius, Hauan og Jørgensen er alle valgt for ett år. Bentsen, Hustad, Sundquist og Wikan ble valgt for to år.

Styret velger selv sin nestleder.

Alle valg var enstemmige.