Starte bedrift

Å starte bedrift kan være en utfordring. Men har du en god forretningside er vi mange som kan hjelpe deg i gang.

Næringshagen kan tilby råd og veiledning for deg som skal starte bedrift. Vi kan også tilby kontorer og et arbeidsfellesskap. Hvis vi har ledig kapasitet kan vi hjelpe deg i en startfase med kontorplass, administrative tjenester og deltakelse i et utviklingsmiljø. Vi kan også veilede deg inn i et virkemiddelapparat som kan tenkes å ha nettopp det du søker etter, om det skulle være finansiering, kompetanse, nettverk eller noe annet