Prosjekter

Nøkkeltall Sør-Varanger År 2017

Vi har som tidligere tatt temperaturen på de 100 største aksjeselskapene i Sør-Varanger, og målt nøkkeltallene mot Alta og Hammerfest. Her finner du nøkkeltallene pr. år 2017.     Nøkkeltall Sør-Varanger År 2017

Posted in Prosjekter | Tagged , , | Leave a comment

MÅLBEDRIFT – BEDRIFTSUTVIKLING I NÆRINGSHAGEPROGRAMMET

Tilbud til medlemsbedrifter med vekstpotensial En rekke bedrifter som er medlem i Næringshagen kan gjøre avtale om å delta som Målbedrift i Næringshageprogrammet. Som Målbedrift kan du få: • Bedriftsrådgivning fra Kirkenes Næringshage AS • Rabatterte timerater, hvor dere betaler en egenandel, minimum 25 % av ordinær timesats. Vi har: • Kunnskap • Nettverk • […]

Posted in Prosjekter | Tagged , , | Leave a comment

PETRO ØST2

Åpent for bedrifter i Øst-Finnmark som ønsker å delta i leverandør- og nettverksutvikling Petro Øst2 er et leverandør, nettverks og kompetanseutviklingsprosjekt. Viktige målsettinger: • Styrke bedrifter i Øst-Finnmark sine muligheter for leveranser i krevende oppdrag. Eksempelvis innen Petroleum, Bygg- og Anlegg, Havbruk. • Bidra til å stimulere ungdom til å ta utdanning. Vi rekrutterer nå […]

Posted in Prosjekter | Leave a comment

DET RUSSISKE SØR-VARANGER Verdiskapningsrapport 2017

Hva er status for det økonomiske samarbeidet mellom Sør-Varanger og Russland ved inngangen til 2018? Kirkenes Næringshage har på oppdrag fra Det norske Generalkonsulatet i Murmansk, Sør-Varanger Kommune og Barentssekretariatet utarbeidet en ny verdiskapningsrapport for handel mellom Sør-Varanger og Russland. Undersøkelsen omfatter 96 lokale bedrifter og organisasjoner, og har kartlagt omsetningstall, sysselsetting og økonomiske ringvirkninger […]

Posted in Avsluttede prosjekter | Leave a comment

MASTERPLAN – Sør-Varanger mot 2025

Reiselivskommunen Sør-Varanger er i vekst og vinteren er blitt høysesong. Europeiske og asiatiske turister kommer via Hurtigruta, fly, eller med buss fra Lapland. Stabilt vinterklima, gode opplevelsesprodusenter og Kongekrabben gjør Kirkenes til et populært reisemål. Men vi har også en del utfordringer og muligheter som er avdekket. Høsten 2016 ble Masterplanen for Sør-Varanger 2025 Fase […]

Posted in Prosjekter | Leave a comment

Designregion Barents

«Designregion Barents» er et forprosjekt med mål om å utvikle verktøy som skal skape grunnlaget for morgendagens nye arbeidsplasser i Sør-Varanger. Gjennom aktiviteter skal Designregion Barents stimulere til en innovasjons- og gründerkultur i offentlig og privat sektor, så vel som hos barn, unge og voksne. Designregion Barents vil jobbe for gjennomføring av aktiviteter som:Etablererkurs for de […]

Posted in Prosjekter | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

First Lego League – ØstFinnmark

First Lego League er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge i alderen 10-16 år. På verdensbasis deltar over 255 000 barn fra over 80 land. Hensikten med arrangementet er å øke interessen for teknologi og vitenskap, og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. I Sør-Varanger har Kirkenes Næringshage […]

Posted in Prosjekter | Leave a comment

Felles markedsføring av Kirkenes

«Felles markedsføring av Kirkenes» er et forprosjekt som har som målsetting er bidra til økt omsetning for lokale bedrifter igjennom felles markedstiltak og samarbeidstiltak. Prosjektets primære målgruppe er varehandelen i Sør-Varanger. Følgende aktiviteter inngår i prosjektet: Avklare forventinger og ambisjoner vedrørende markedssamarbeid Enkle markedsanalyser og segmentering av målgrupper Teste ut og utvikle nye kommunikasjonskanaler Utrede […]

Posted in Avsluttede prosjekter | Leave a comment