Om oss

Kirkenes Næringshage er et aksjeselskap eid av SIVA, flere lokale bedrifter, samt Sør-Varanger kommune. Vi er en medlemsorganisasjon for over 80 lokale bedrifter, og er i tillegg operatør for SIVA sitt næringshageprogram. Vår forretningsidé er å bidra til økt lønnsomhet for medlemsbedriftene igjennom nettverksbygging, kompetanseheving og samarbeidsprosjekter

Vår visjon er å skape et innovativt miljø som gir økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft for medlemmene ved å åpne for forretningsmessige muligheter utenfor Sør-Varanger kommune. Næringshagen skal være en sentral drivkraft for næringsutvikling mellom Norge og Nordvest-Russland/Finland, og skape en bedriftskultur blant medlemmene som oppfordrer til samarbeid og økt entreprenørskap, og som kan tiltrekke seg eksterne aktører.

Styret

Styret i Kirkenes Næringshage AS ble valgt på generalforsamling 13. mai 2016 og har følgende sammensetning:

Leder: Hanne Pernille Bentsen.

Nestleder: Jan Tore Jørgensen.

Styremedlemmer: Audun Celius, Trine B. Hauan, Ulf Hustad, Svein Werner Sundquist og Eirik Wikan.

Celius, Hauan og Jørgensen er alle valgt for ett år. Bentsen, Hustad, Sundquist og Wikan ble valgt for to år.

Styret velger selv sin nestleder.

Alle valg var enstemmige.