Innovasjonsprogram

Kirkenes Næringshage, gjennom prosjektet Designregion Barents, inviterer til programmet Design Thinking –verktøy for problemløsning og innovasjon. Målet med programmet er å tilby bedrifter og organisasjoner i Sør-Varanger og omegn en grundig innføring i en kraftfull metode som enkelt kan implementeres og brukes for problemløsning og innovasjon i alle typer virksomheter.
Design thinking er en praktisk, menneskeorientert, prototype-drevet metode som fokuserer på å eksperimentere og løse problemer. Design thinking brukes på organisatoriske utfordringer gjennom kreative prosesser. Dette er utfordringer som av natur kan være komplekse, usikre og vage, og kan omfatte alt fra utvikling av nye produkter og tjenester, design av nye forretningsmodeller, eller strukturering av nye organisatoriske prosesser. I sin beste form er Design thinking tverrfaglig. Metoden fusjonerer de forskjellige fagfeltene design, teknologi og forretning gjennom et kraftig og svært praktisk, problemløsende verktøysett. Design thinking er derfor en tilnærming som enhver virksomhet kan bruke for å oppnå ekstraordinære resultater.

Gjennom programmet vil deltakerne jobbe i team om en spesifikk designutfordring. Disse utfordringene vil baseres på deltakernes egne problemstillinger fra sin bedrift eller organisasjon. Vi vil også kunne spille inn problemstillinger dersom deltakerne mangler dette. Designutfordringene vil gi deltakerne erfaring med å bruke Design thinking metoden på aktuelle og ekte problemstillinger.

Programmet består av seks moduler, á to dager over en halvårsperiode. Hver modul vil ta for seg forskjellige steg i Design thinking prosessen, og deltakerne vil jobbe i team om en designutfordring igjennom programmet.

Innovasjonsprogram 2018 – Invitasjon
Innovasjonsprogram 2018 – Programinformasjon

Påmeldingsfrist er 21. mai 2018

 

Ønsker du mer informasjon, eller å melde deg på Innovasjonsprogrammet, så ta kontakt på oda@knh.no