Endringsledelse og Innovasjon

Sør-Varanger er i omstilling og samfunnet har etterspurt endringsledelse, samhandlingsarenaer og kompetansepåfyll.

Kirkenes Næringshage, gjennom forprosjektet Designregion Barents inviterer derfor til programmet Endringsledelse og Innovasjon – et program som vil gi deg og din organisasjon praktiske verktøy for å hjelpe deg å innføre nye tiltak i din organisasjon.

Om programmet

Målet med programmet er å tilby bedrifter og organisasjoner i Sør-Varanger og omegn en grundig innføring i en kraftfull metode som enkelt kan implementeres og brukes for problemløsning og endringsledelse i alle typer virksomheter.

Endringsledelse og innovasjonsarbeid er teamwork. Derfor vil du lære kreative prosesser og styring av disse igjennom tverrfaglig og praktisk tilnærming.

Programmet består av seks moduler, á to dager over en halvårsperiode. Hver modul vil ta for seg forskjellige steg for å styrke gjennomføring av endringsprosessen, og deltakerne vil jobbe i team rundt en spesifikk utfordring igjennom programmet. Utfordringen kan være et bedriftscase fra din bedrift/organisasjon, eller dere vil få en case gitt igjennom programmet. Når programmet er ferdig, skal du og ditt team stå ferdig med et konkret forslag til løsning som er klar til å tas i bruk.

En mentor vil bli gitt hvert team for å følge dem opp under selve programmet, men også i etterkant når deltakerne returnerer til egne bedrifter og organisasjoner.

Programmet er satt opp med følgende framgang:

Modul 1: 3 og 4 september 2018

Modul 2: 19 og 20 september 2018

Modul 3: 1 og 2 oktober 2018

Modul 4: 8 og 9 november 2018

Modul 5: 17 og 18 desember 2018

Modul 6: 22 og 23 januar 2019

Programinformasjon Endringsledelse og Innovasjon 2018

 

Påmeldingsfrist er 24. august 2018

 

Ønsker du mer informasjon, eller å melde deg på programmet Endringsledelse og Innovasjon, så ta kontakt på oda@knh.no