Startup-Pakken

Startup-pakken er et tilbud til deg som er en gründer i oppstartsfasen eller nylig har etablert en ny virksomhet i Sør-Varanger. Ofte sitter man på mange forskjellige spørsmål når man skal starte bedrift. Derfor kan det være godt å ha en sparrepartner i form av en rådgiver, eller ta del i et lokalt bedriftsnettverk som kan spille deg god. Du trenger ikke sitte alene og streve dag ut og dag inn. Ta kontakt med oss, så vi kan hjelpe deg på veien gjennom bedriftsetablering og oppstart!

Startup-pakken består av følgende tilbud:

  •  Opptil 20 timers rådgivning i etableringsperioden. Det forutsetter at etablerer bruker minst 5 timer av rådgivningstimene.
  •  Gratis medlemskap i Kirkenes Næringshage første året. Dette dekkes av Kirkenes Næringshage.
  •  Tilbud om å delta i et gratis Design Thinking verksted med andre deltakere i Startup-Pakken eller relevante næringsaktører for den enkelte deltakers forretningskonsept.
  •  Bruk av kontaktperson som sitter på Tivoli North, Kirkenes sitt eget coworking space, en gang i uken til rådgivning og hjelp i oppstartsfasen.

Deltakelse i Startup-pakken er gratis.

Vi ser fram til å høre fra deg! Ta kontakt med oss på epost til oda@knh.no