Eiere

Kirkenes Næringshage er et aksjeselskap eiet av SIVA, lokale bedrifter og kommunen. Aksjepostene er fordelt slik:

Selskap Antall aksjer Andel
Tschudi kirkenes AS 170340 16,7 %
Kimek AS 170340 16,7 %
SIVA 170000 16,67 %
Fiskebeck Holding AS 103836 10,18 %
Pro Barents 100000 9,8 %
Rambøll Barents AS 46675 4,58 %
Barlindhaug AS 40000 3,92 %
Sør-Varanger kommune Havnevesenet 31875 3,12 %
K-prosjekt Nord AS 28825 2,83 %
Norconsult AS 25000 2,45 %
Datakortet AS 25000 2,45 %
Kimek Offshore   AS 21675 2,12 %
Kirkenes Byggservice AS 21675 2,12 %
Yngve B Harila AS 10200 1,0 %
Andre aksjonærer med eierandel < 1 % 54570 5,35 %

Tilbake til Om oss