Design Thinking

Design Thinking (DT) er en innovasjonsmetodikk som setter mennesket i sentrum. Gjennom forståelsen av brukere (empati), raske prototyper og testing jobber man med kontinuerlig forbedring som sikrer at produkt- og tjenesteutvikling treffer brukergruppen, at plan- og prosessarbeid når de mål som er satt.

Kirkenes Næringshage, gjennom prosjektet Designregion Barents, tilbyr følgende Design Thinking pakker:

  • Introduksjonsverksted på 90 minutter til din bedrift eller organisasjon
  • 1 til 5 dagers verksted
  • Prosjektverksted, med oppfølging av milepæler over en lengre periode

 

Ønsker du mer informasjon, eller kurs eller verksted i Design Thinking, så ta kontakt på oda@knh.no