Nyheter

52 innlegg

TILBUDET VÅRT TIL BEDRIFTER SOM TRENGER BISTAND ER FORSTERKET

Vi i Kirkenes Næringshage har forsterket våre tilbud til bedrifter som trenger bistand til omstilling både hva gjelder kortsiktige og langsiktige tiltak i den nåværende og krevende situasjon knyttet til Coronapandemien. Verktøykassen vår er forsterket både hva gjelder tilbud for våre målbedrifter, men også andre tilbud. Tilbudene er forsterket både […]

INFORMASJON OM BISTAND OG BEHOVSKARTLEGGING

Til alle våre medlemmer. Det er uten tvil en svært krevende tid vi alle står i nå, en situasjon der ingen blir spart for store utfordringer. Svært mange bedrifter er allerede berørt av krisen, og vi er gjort kjent med flere problemstillinger som næringslivet står i og vil oppleve fremover. Vi ønsker nå å bistå våre bedrifter på en best mulig måte gjennom denne krisen. Primært kan vi yte en innsats når det gjelder to områder: 1) Bedriftsrådgivning og konkret bistand til enkeltbedrifter. 2) Formidling av behov og nødvendige tiltak

HJEMMEKONTOR

På grunn av situasjonen med smittefare og utbredelse av Coronaviruset tar også vi i Kirkenes Næringshage våre forhåndsregler i tiden fremover. Vi har fra og med i dag innført hjemmekontor for alle ansatte. Alle planlagte seminarer og møter vi er arrangør av avlyses inntil videre, og våre reiser begrenses til […]

INNBYGGERUNDERSØKELSE: TURISME I SØR-VARANGER

Hva er din holdning til turismen i Sør-Varanger? På oppdrag fra Visit Kirkenes skal vi å kartlegge innbyggernes holdning til turisme i kommunen vår. Vi håper du kan bidra ved å klikke på linken under, og svare på 8 spørsmål. 5 gavekort trekkes ut blant dere som svarer.

GODSBÅTRUTE FINNMARK/MIDT-NORGE

Nor Lines Daily i samarbeide med en av «Daily-rederne» har fått til en to-ukentlig godsbåtrute mellom Midt-Norge og Kirkenes! Dette er et viktig tilbud for aktører ved kysten og vi håper dette er et tilbud flere av våre medlemsbedrifter vil kunne dra nytte av. Trykk her for Nyhetsbrev fra Nor […]

STAKEHOLDERS MEETING 12 FEBRUAR

Åpen invitasjon til Stakeholders Meeting i Kirkenes den 12.02.2020. Equionor ASA og Aker BP ASA vil gi informasjon om sine respektive planer i nord, og om Forvaltningsplanen. Det legges opp til dialog med de som deltar i møtet. Stakeholders Meeting gjennomføres i forkant av Kirkeneskonferansen. Møtested er Scandic Hotell i […]

ÅPENT MØTE OM ETABLERING AV KIRKENES NÆRINGSFORENING

Kirkenes Næringshage AS inviterer med dette medlemmer og andre interesserte bedrifter i Sør-Varanger til et åpent møte om prosjekt «Kirkenes Næringsforening». Møtet avholdes tirsdag 18. februar fra klokken 12:00 på Scandic Kirkenes. Det vil bli lett servering. Kirkenes Næringsforening vil de første to årene utvikles som et prosjekt med Kirkenes […]

Årets Bedrift: Kirkenes Bil

Kirkenes Bil AS kåret til årets bedrift 2018. Styre leder Audun Celius i Kirkenes Næringshage overrakte prisen til salgssjef Thomas Ingerøyen under julebordseminaret den 6. desember.