Fusjon mellom Kunnskapsparken Origo AS og Kirkenes Næringshage AS

Generalforsamlingene i Kunnskapsparken Origo AS og Kirkenes Næringshage AS vedtok den 22. april en fusjon mellom selskapene. Fusjonen vil med godkjenning ihht aksjelovens bestemmelser gjennomføres innen utgangen av juni 2020, med regnskaps- og skattemessig effekt fra 01.01.20.

Formål med fusjonen

Det nye selskapet vil representere et bredt tilbud til regionens bedrifter og gründere. Sentralt i dette står SIVAs og Fylkeskommunens program for nyutvikling, vekts og innovasjon, de såkalte inkubator- og næringshageprogrammene. Det nye selskapet vil også jobbe aktivt med utvikling og gjennomføring av egenutviklede og samarbeidsprosjekter som bidrar til vekst og styrking av næringslivet og lokalmiljøene i regionen. Selskapets eierstruktur og tilstedeværelse vil videre styrke aksen mellom Alta og Kirkenes. Selskapet vil også være aktivt i nettverk for innovasjon-, forskning- og finans i den nye storregionen Troms og Finnmark. Med dette vil det nye selskapet styrke forutsetningene for aktiv deltakelse som operatør for utlyste regionale og nasjonale prosjekt innen innovasjon, forskning og utvikling.

Synergier og styrket kompetansemiljø

Fusjonen vil styrke kompetansemiljøene i Sør-Varanger og Alta og gi synergier som kan hentes ut gjennom komplementær kompetanse og økt felles kapasitet. Dette vil gi et bredere tilbud til bedrifter og gründere. Det nye selskapet også å bidra til tettere kobling både av aktører og aktivitet mellom øst og vest i Finnmark og videre i regionen.

Ledelse og forretningsadresse

Nåværende daglig leder i Kirkenes Næringshage, Guro Brandshaug, blir det nye selskapets daglige leder. Selskapet vil fungere med to likeverdige kontorer, og daglig leder vil ha kontorsted både i Kirkenes og Alta. Kunnskapsparken Origo er overtagende selskap, og forretningsadresse for selskapet vil være Alta. Navn på det fusjonerte selskapet, samt valg av nytt styre, vil bli vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling i det fusjonerte selskapet.

Styreledere i respektive selskap ser frem til at det fusjonerte selskapet skal starte sitt arbeid. «Vi har stor tro på at det nye selskapet vil gi positive ringvirkninger for både bedrifter, gründere og lokalmiljø i regionen,» uttrykker Karl-Johan Jakola og Audun Celius. «Finnmark og regionen har mange spennende muligheter som det nye selskapet skal være med på å realisere».

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Karl-Johan Jakola, styreleder Kunnskapsparken Origo AS, karl-johan@norinnovaforvaltning.no , tel 905 59 001
Audun Celius, styreleder Kirkenes Næringshage AS, ac@tschudishipping.no, tel 952 77 290