Status Kirkenes Næringsforening

Til medlemmene i Kirkenes Næringshage:

I mars fikk Kirkenes Næringshage hyggelig melding fra Sør-Varanger Utvikling om at de finansierte vårt to-årige prosjekt «Kirkenes Næringsforening» i henhold til den prosjektplanen som er forelagt medlemmene på møte i desember og februar, og gjennom informasjon på e-post og hjemmeside.

Vi var da klare til å gå videre med prosjektet gjennom å innkalle til et åpent møte med medlemmer og andre interesserte bedrifter, hvor vi bl.a. ønsket en videre drøfting av hvilke arbeidsoppgaver næringsforeningen skulle prioritere, hvordan den skulle arbeide og forholdet Kirkenes Næringshage – Kirkenes Næringsforening i det daglige arbeidet med næringssaker i kommunen.

Vi ønsket gjennom dette møtet også å få på plass en prosjektgruppe utgått fra næringslivet, som samtidig vil fungere som et interimsstyre for næringsforeningen fram til den kan etableres som en selvstendig organisasjon og stå på egne ben.

Men så kom jo koronaepidemien og alle sikkerhets- og karantenetiltak knyttet til den. Med dette ble møteaktivitet utelukket, samtidig som de fleste av bedriftene fikk nok med sitt eget og å holde hodet over vannet.

Der står vi stort sett fortsatt, selv om en del tiltak nå «tines opp» som et første ledd i forsøk på å bringe samfunnet tilbake til en slags normal.

Prosjektet «Kirkenes Næringsforening» er viktig for både næringshagen og mange av våre medlemsbedrifter, og vi legger derfor stor vekt på å forsøke å skape fremdrift i prosjektet, selv om koronasituasjonen skaper en rekke begrensninger og utfordringer.

Vi har derfor besluttet at vi som alternativ til åpent, fysisk møte og utsettelse av prosjektet på ubestemt tid vil gjøre et forsøk på et nettbasert medlemsmøte, hvor vi også åpner for at endre bedrifter kan delta.

I forhold til tematikken vi hadde lagt opp til, er dette naturligvis ikke en optimal møteform, men erfaringen vi nylig hadde med nettbasert møte mellom ledelsen i NHO Arktis og medlemmene i næringshagen viste at det kan fungere rimelig bra likevel. På dette møtet deltok opp til 40 personer.

Vi vil derfor i løpet av de nærmeste dagene sende ut en invitasjon – direkte og via vår hjemmeside – til et nettbasert møte om Kirkenes Næringsforening. Møtet vil ventelig finne sted enten i neste uke eller andre uke i mai (uke 19).

Om forsøket fungerer vil vi ha på plass det grunnlaget vi behøver for å jobbe videre i mindre fora – mot enkeltbedrifter i kommunen og mot næringsklynger, og med dette kunne kjøre prosjektet i henhold til opprinnelig arbeids- og tidsplan.

Møte Prosjekt Kirkenes Næringsforening

Møtesammendrag 18-02-2020

Med vennlig hilsen

Rune Rautio

Prosjektleder