Hva gjør Forskningsrådet for å hjelpe bedriftene under koronakrisen?

Foto: Jonas Bendiksen

MELDING FRA FORSKNINGSRÅDET: Vi i Forskningsrådet har de siste ukene hatt løpende dialog med næringsaktører, enkeltbedrifter og departementer for å gi råd og lytte inn slik at vi kan få på plass ulike typer nye tiltak for næringslivskundene våre.

Vårt mål er å bidra til at forsknings- og innovasjonsaktivitet i næringslivet videreføres, at nye prosjekter kan starte opp og at vi legger til rette for dette gjennom ulike typer tiltak.

Her er noen av tiltakene vi innfører:

• Vi starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Det er avsatt minimum 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i 2020. Utlysningen blir lagt ut ca 15. april. Følg med på Forskningsrådets nettside for siste oppdateringer.

• Vi lyser ut midler for å øke FoU-aktivitet i tjenestenæringer som i liten grad i dag har benytter FoU for kompetansebygging og konkurransekraft, dvs reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel. Det kan søkes om støtte til alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering, planlegging og nettverk med sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteten. Utlysningen finner du her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/midler-til-a-mobilisere-tjenestenaringer-til-forskning/

• Vi vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter (kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og senterordninger).

• SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren og SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse. Mer aktuell informasjon om SkatteFUNN: www.skattefunn.no

På sidene våre finner du mer informasjon om Forskningsrådets tiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen:
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradet-tar-grep-for-a-hjelpe-naringslivet-under-koronakrisen/

Denne våren hadde Forskningsrådet planlagt SkatteFUNN-kurs rundt om i landet. Disse vil nå bli gjort om til regionale webinarer. Mer informasjon kommer i løpet av kort tid. I tillegg er det et tilbud om SkatteFUNN-webinarer på en rekke fagområder. De av webinarene som allerede er gjennomført er tilgjengelig på video (lenke nedenfor).

SkatteFUNN-webinarer:

• Gjennomførte webinarer: https://www.skattefunn.no/opptak-av-gjennomforte-webinar/
• Kommende arrangementer: https://www.skattefunn.no/arrangementer/

HORISONT 2020-webinarer:

Flere av de planlagte kursene rettet inn mot Horisont 2020 er omgjort til webinarer. Alle webinarene er gratis, men husk å melde deg på! Se oversikten over kommende kurs her: https://www.forskningsradet.no/arrangementer/?timeframe=0&type=Course

Nyttige lenker:

• Forskningsrådets videokanal der alle webinarer legges ut: https://videoportal.rcn.no/#/media/browse
• Forskningsrådets arrangementsside: https://www.forskningsradet.no/arrangementer/

Prosjektverksteder:

I løpet av de siste 10 årene har Forskningsrådets regionansvarlige utviklet et prosjektutviklingsverktøy kalt Prosjektverksted. Dette er et tilbud til alle våre søkere (bedrifter, offentlig sektor og forskningsorganisasjoner) der de kan få hjelp til å utvikle gode prosjektideer med god prosjektstruktur som kommuniserer godt. Vi jobber med å omarbeide prosjektverksted til et digitalt tilbud. De planlagte digitale Prosjektverkstedene blir annonsert fortløpende når disse er klare, men det er også mulig å gjennomføre slike verksteder på forespørsel fra våre brukere og samarbeidspartnere.

Sammen kan vi bety en forskjell:

Vi som er regionansvarlige i forskningsrådet legger stor vekt på å jobbe tett sammen med andre regionale aktører for å kunne hjelpe næringslivet i en svært vanskelig situasjon. Derfor vil vi invitere dere alle til å ta kontakt dersom vi kan bidra på møter med bedrifter og/eller webinarer. Vi kan informere om nye muligheter i Forskningsrådet og gi råd om hva som må vektlegges i en prosjektsøknad til Forskingsrådet. Sammen med gode samarbeidspartnere kan vi bety en forskjell.

Jeg gleder meg å høre fra dere.

Vennlig hilsen
Matthias Kock
spesialrådgiver | Regionansvarlig, Finnmark