TILBUDET VÅRT TIL BEDRIFTER SOM TRENGER BISTAND ER FORSTERKET

Vi i Kirkenes Næringshage har forsterket våre tilbud til bedrifter som trenger bistand til omstilling både hva gjelder kortsiktige og langsiktige tiltak i den nåværende og krevende situasjon knyttet til Coronapandemien. Verktøykassen vår er forsterket både hva gjelder tilbud for våre målbedrifter, men også andre tilbud. Tilbudene er forsterket både i samspill med SIVA og andre samarbeidspartnere lokalt og regionalt. SIVA har blant annet lempet på kravet til egenandel for målbedrifter som er berørt av Coronakrisen, der dette kravet for 2020 nå fravikes. I tillegg jobber vi også på oppdrag fra Sør-Varanger utvikling med et forsterket tilbud til alle bedrifter som nå har behov for bistand i Sør-Varanger.

Vi håper med dette at dere tar kontakt med oss, uansett problemstilling, slik at vi kan få mulighet til å hjelpe på best mulig måte.

Sammen med Sør-Varanger Utvikling har vi også fått utarbeidet en digital plattform for alle næringsaktører i kommunen. Vi håper dette kan bidra til at det lokale næringslivet kan ta informerte valg i utfordrende tider. Vi vil oppdatere portalen jevnlig med både ny og korrigert informasjon etter hvert som dette gjøres tilgjengelig. Denne informasjonsportalen finner du her: Næringsportalen

Ta også gjerne kontakt med oss slik at vi kan bringe videre informasjon og problemstillinger til offentlige myndigheter, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

Med vennlig hilsen

Guro Brandshaug

Daglig leder