INFORMASJON OM BISTAND OG BEHOVSKARTLEGGING

Det er uten tvil en svært krevende tid vi alle står i nå, en situasjon der ingen blir spart for store utfordringer. Svært mange bedrifter er allerede berørt av krisen, og vi er gjort kjent med flere problemstillinger som næringslivet står i og vil oppleve fremover. Vi ønsker nå å bistå våre bedrifter på en best mulig måte gjennom denne krisen. Primært kan vi yte en innsats når det gjelder to områder:

1) Bedriftsrådgivning og konkret bistand til enkeltbedrifter.

Flere av dere er kjent med det vi kaller målbedriftsprogrammet. Helt konkret er dette bedriftsrådgivning, der våre bedriftsrådgivere kan bistå dere med de problemstillinger dere står overfor. Spesielt gjelder dette rådgivning for avbøtende tiltak mht likviditetsutfordringer. Dette kan være bistand til å orientere seg om hvilke muligheter som finnes, bistand til søknader om betaling-/avdragsutsettelse, og bistand til søknader om lån (inn mot de nasjonale tiltakene som gjøres tilgjengelig), osv. Videre kan våre rådgivere også bistå rundt problemstillinger som permitteringer og andre forhold den enkelte bedrift ønsker vår hjelp til å håndtere.

Tilbudet gjelder alle våre SMB medlemsbedrifter. De som allerede er inne i programmet som målbedrifter har vi allerede inne i «systemet». Vi har imidlertid nå utvidet kapasiteten til tre rådgivere som vil prioritere dette arbeidet, og vil ta opp i programmet alle de som ønsker bistand. Ta kontakt med oss for mer informasjon. I tillegg til undertegnede kan våre rådgivere kontaktes direkte på følgende måte:

Tilbudet vi kan yte til våre målbedrifter er knyttet til et krav om en egenandel, dette som en del av EØS reglementet. Dette er en egenandel vi har krevd inn på slutten av året (den 31.12 hvert år). Sammen med de andre næringshagene i Norge jobber vi nå imidlertid for at egenandelen skal bli fritatt bedriftene gjennom 2020, slik at dere ikke vil måtte betale noe for denne tjenesten. I den fasen vi er i nå opplever vi at myndighetene ser behovet og gevinsten for den bistand vi kan yte overfor dere som bedrifter, og vi har fått gode signaler på at dette kravet om betalingsfritak vil bli innfridd. Uavhengig av utfallet vil krav til egenandeler uansett være noe vi sammen med dere vil finne gode løsninger på som vil understøtte dere på aller beste måte.

2) Formidling av behov og nødvendige tiltak

Gjennom den siste uken har Kirkenes Næringshage vært i tett dialog med Sør-Varanger kommune lokalt, og også med NHO Arktis. Dette for å formidle konkret hvordan dagens restriksjoner og situasjon rammer bedriftene, samt behovene næringslivet har for bistand fra offentlige myndigheter.

Dette er noe vi fortsatt vil jobbe videre med, men her trenger vi deres hjelp. Vi har behov for mer informasjon om situasjonen i bedriftene, samt også innspill på hvilke tiltak dere mener vil avbøte belastningen både akutt, og på lengre sikt. Vi har derfor utformet en kort spørreundersøkelse vi håper dere har mulighet for å besvare. Bruk denne linken til å besvare undersøkelsen:

https://no.surveymonkey.com/r/58LD56Z

Alternativ kan dere også ringe oss når det passer, eller sende mail.

Vi ønsker å bistå dere alle på best mulig måte, og den beste forutsetningen for å få dette til er at dere tar kontakt og bruker oss som en ressurs fremover. Det vil nok ikke være alt vi kan bistå med direkte, men vi kan alltid hjelpe til med å bringe behovene videre og ikke minst koble dere mot riktig hjelper. Håper vi hører fra dere.

 

Guro Brandshaug

Daglig leder

Kirkenes Næringshage