HJEMMEKONTOR

På grunn av situasjonen med smittefare og utbredelse av Coronaviruset tar også vi i Kirkenes Næringshage våre forhåndsregler i tiden fremover.

Vi har fra og med i dag innført hjemmekontor for alle ansatte. Alle planlagte seminarer og møter vi er arrangør av avlyses inntil videre, og våre reiser begrenses til kun helt nødvendige tilfeller. Vi ønsker også å unngå alle fysiske møter med kunder og samarbeidspartnere, men vil forsøke å gjennomføre så mye som mulig via telefon/skype/Teams.

Alle våre ansatte er på jobb og tilgjengelig via e-post og telefon, samt videomøter. Vi ønsker at dere veldig gjerne tar kontakt, da vårt mål er å forsøke å være så «tilstede» og operative som vi kan med de nødvendige restriksjoner som nå gjelder oss alle.

Som det er blitt gjentatt flere ganger av mange de siste dagene; målet er å ta mindre på hverandre, men samtidig også ta mer vare på hverandre.