PROSJEKT KIRKENES NÆRINGSFORENING: MØTESAMMENDRAG

Sammendrag fra åpent medlemsmøte i Kirkenes Næringshage AS 18.02.2020 angående prosjektet Kirkenes Næringsforening.

Trykk her for møtesammendrag