INNBYGGERUNDERSØKELSE: TURISME I SØR-VARANGER

Hva er din holdning til turismen i Sør-Varanger?

På oppdrag fra Visit Kirkenes skal vi å kartlegge innbyggernes holdning til turisme i kommunen vår. Vi håper du kan bidra ved å klikke på linken under, og svare på 8 spørsmål. 5 gavekort trekkes ut blant dere som svarer.

For å svare på undersøkelsen trykk her.