ÅPENT MØTE OM ETABLERING AV KIRKENES NÆRINGSFORENING

Kirkenes Næringshage AS inviterer med dette medlemmer og andre interesserte bedrifter i Sør-Varanger til et åpent møte om prosjekt «Kirkenes Næringsforening».

Møtet avholdes tirsdag 18. februar fra klokken 12:00 på Scandic Kirkenes.

Det vil bli lett servering.

Kirkenes Næringsforening vil de første to årene utvikles som et prosjekt med Kirkenes Næringshage som prosjekteier og prosjektleder. Prosjektet skal ha en styringsgruppe som utgår fra og er representativ for næringslivet i kommunen. Lederen for styringsgruppen vil samtidig fungere som leder for næringsforeningen gjennom prosjektperioden.

Møtet vil fokusere på sammensetningen av styringsgruppen og hvilke oppgaver næringsforeningen bør fokusere på. Videre vil en fokusere på grenseoppgang mellom næringshagens og næringsforeningens arbeid, samt relevante samarbeidsområder.

Gjennom prosjektet «Kirkenes Næringsforening» er målet å oppnå en vinn-vinn situasjon for næringslivet i Sør-Varanger, hvor dets behov blir ivaretatt i form av forretningsutvikling, prosjektutvikling og arbeid med overordnet strategisk samfunnsutvikling gjennom Kirkenes Næringshage, samtidig som næringsforeningen ivaretar medlemsbedriftenes interesser i form av arbeid med næringspolitiske og praktiske utfordringer som disse er opptatt av:

  1. Gjennom en arbeidsdeling vil vi få på plass et tydeligere skille mellom Kirkenes Næringshage som utviklingsselskap og næringsforeningen;
  2. Som prosjekt vil næringsforeningen ha en styringsgruppe og en leder valgt av næringslivet, og med dette ha både nødvendig legitimitet og forankring;
  3. Som prosjekt med finansiering vil næringsforeningen kunne fokusere på utvikling av bl.a. plattform, mål, strategier og arbeidsform;
  4. Som prosjekt vil næringsforeningen hele tiden ha de ressurser den behøver i utviklingsfasen gjennom prosjektledelse hos Kirkenes Næringshage;
  5. Som prosjekt vil en ha de nødvendige rammebetingelsene for å få testet ut drift av en næringsforening i tilnærmet full skala;
  6. Arbeidsdelingen vil frigi ressurser til å arbeide med prioriterte utfordringer på begge sider;
  7. Gjennom prosjektperioden vil ikke utviklingen av Kirkenes Næringsforening koste medlemsbedriftene noe; kontingenten vil som før betales til Kirkenes Næringshage, men i prosjektperioden vil denne gi medlemskap og tilgang til både næringshagen og næringsforeningen;
  8. Bedrifter uten medlemskap i Kirkenes Næringshage, men som ønsker å delta i utviklingen av næringsforeningen gjennom prosjektperioden 2020-2021, vil kunne få anledning til dette etter nærmere avtale.

Ta kontakt med prosjektleder Rune Rautio på e-post rune@knh.no for spørsmål eller ytterligere informasjon.