Nøkkeltall Sør-Varanger for året 2018

Positiv utvikling i Sør-Varanger

Kirkenes Næringshage AS har analysert regnskapstall for de 100 største aksjeselskapene i Sør-Varanger i perioden 2014 -2018. Trenden er en positiv utvikling.

 

 

Tall fra offentlige databaser

Næringshagen har hentet ut regnskapstall fra offentlige databaser. Tallene er hentet fra årsregnskapene. Regnskapstallene fra år 2019 foreligger ikke enda, og forventes å foreligge høsten 2020.

Omsetning

De 100 største aksjeselskapene har økt omsetningen sin fra kr. 2 mrd. i år 2014 til kr. 2,7 mrd. i 2018. Dette er en økning på kr 0,7 mrd. i femårsperioden.

Den største økningen har kommet fra år 2017 til 2018, hvor omsetningen er økt fra 2,1 mrd. til 2,7 mrd. Dette er en økning på kr. 0,6 mrd. Dette tilsvarer en økning på 29%.

 

Resultat før skatt

Resultat før skatt er økt fra kr. 166 millioner i år 2014, til kr. 249 millioner i år 2018. Årene 2015 til 2017 hadde lavere resultat enn hva man hadde i år 2014. Årsakene til dette var flere. Viktige faktorer var konkurs i gruva, internasjonal politikk og sanksjoner, valutasvingninger, bortfall av omlasting av olje i Bøkfjorden og stopp på eksport av stein til Yamal i Russland.

Resultat før skatt er økt med kr. 133 millioner fra år 2017 til 2018. Dette er mer enn en dobling i løpet av det siste regnskapsåret.

 

Bedriftenes investeringer, soliditet og likviditet

De 100 største aksjeselskapene har ikke hatt noen utbyttefest de siste 5 årene, men har tenkt langsiktig og optimistisk. Bedriftene har investert og tatt opp lån for å stå bedre rustet etter svake de svake årene 2014 og 2015. I året 2018 og 2017 har bedriftene gjort betydelige investeringer for å møte nye utfordringer. I disse to årene har men investert for kr. 631 millioner. Den største veksten i investeringer har skjedd i perioden 2017 til år 2018 med kr. 334 millioner. Dette er en økning på 18%

Egenkapitalen er i positiv utvikling i perioden 2014 til 2018 med kr. 95 millioner. Den største utviklingen har kommet i år 2018 med kr. 75 millioner, tilsvarende 14%.

Bedriftenes bankinnskudd i perioden 2014 til 2018 er økt med kr. 244 millioner fra kr. 177 millioner i år 2014 til kr. 421 millioner i år 2018. Også her ser vi den største endringen i år 2018, hvor bankinnskuddene økte med kr. 139 millioner fra år 2017 til år 2018.Dette tilsvarer en økning på 49 %.

Midlene til Sør-Varanger Utvikling AS er ikke med i denne beregningen.