Generasjonsskifte

21 november gjennomførte vi temadag om generasjonskifte. Et bredt tema der tittelen nok ikke helt synliggjør alle aspekter.

Vi fikk en god gjennomgang med Morten Henriksen, advokat i Frost Advokatfirma. Videre også en god dialog og diskusjon med lokale bedrifter om erfaringer, problemstillinger og planer for veien videre. Noen av problemstillingene tar vi med inn i planleggingen av nye temadager og kurs. Og i tillegg er det absolutt videre bistand å få inn i prosessene med nye ledere og videreføring av eierskap, det både fra Morten og næringshagen.