Temadag «Veien videre – planlegging av generasjonsskifte».

Den 21 november inviterer Kirkenes Næringshage til en temadag om «Veien videre - planlegging av generasjonsskifte».

Vi ser mange bedrifter i Sør-Varanger står i litt samme situasjon mht til veien videre, med behov for nye personer inn både i ledelse og som eiere. Flere har allerede vært igjennom slike omstillinger, og noen jobber med det for øyeblikket.

Målet med dagen er en erfaringsutveksling vi håper flere bedrifter vil kunne dra nytte av. Vi tror også at dagen kan avdekke behov for videre rådgiving, både individuelt og som felles kurs, og at vi ut fra denne forståelsen kan bistå bedrifter som ønsker videre bistand med deres prosesser på dette området.

For mer informasjon om arrangementet og program trykk her