Kirkenes Næringshage overtar driften av nasjonalt gründerprogram

I konkurranse med 6 andre utviklingsmiljøer i Norge vant KNH anbudet om å drifte og videreutvikle Gründerakademiet.

Tirsdag denne uken var vi i Kristiansand og undertegnet en toårig kontrakt med Næringshagene i Norge.

Oda Camilla og Dag på besøk hos Elkem , en del av katapultsenteret Future Materials, i Kristiansand

Gründerakademiet er et verktøy for aktører i Siva programmet (hovedsakelig Næringshager og Inkubatorer). Dette verktøyet består av en ferdig kurspakke for aktører som holder etablererkurs. Gründerakademiet bygger på læreprinsippet “Flipped Classroom”. Denne metoden lar deltakerne stille forberedt til samling og klar for å benytte teori i praksis. Fokus er på deltakernes eget forretningskonsept og utviklingen av denne under kurset.

Vi har allerede holdt to etablererkurs i Kirkenes siden høsten 2018, og skal ha et nytt kurs nå i høst. Vi ser god virkning av kurspakken Gründerakademiet og får gode tilbakemeldinger fra kursets deltakere. Vi håper med dette at vi kan tilrettelegge for at flere etablerer egen bedrift, samt får gode verktøy og kunnskap om hvordan drifte sin egen bedrift.

Vi gleder oss til januar 2020 når vi overtar drift og videre utvikling og ferdigstillelse av Gründerakademiet.