Petro Øst samling

Petro Øst2 jobber videre med leverandørutvikling. På samlingen i Båtsfjord møtte flere regionale bedrifter fra Øst-Finnmark som deltar i prosjektet.

Samlingen hadde fokus på en rekke forskjellige utviklingsområder:

– HMS og kvalitetsikringssikringssystemer

– Sertifiseringer

– Bedriftspresentasjoner og nyheter

– Workshop med innspill fra leverandørbedriftene

En av innlederne var Lars Jensen som er kvalitetssjef hos Barel AS.