KIRKENES SOM BÆREKRAFTIG REISEMÅL

Reiselivsnæringen er nå den næringen i Sør-Varanger med størst vekst. Alle næringer i vekst påvirker omgivelsene, både sosialt, økonomisk og miljømessig. For å styrke de positive og redusere de negative effektene av en raskt økende reiselivsnæring har Sør-Varanger startet prosessen for å oppnå «Merket som Bærekraftig reisemål».

Fase I ble godkjent i mai 2019, og i september starter arbeidet med å innfri på 44 ulike nasjonale kriterier som vi skal måles etter og arbeide målrettet mot å forbedre.

Kirkenes Næringshage er engasjert som prosjektleder ut 2020, og skal jobbe tett sammen med bedrifter og kommune for å tilrettelegge for en bærekraftig reiselivsutvikling i Sør-Varanger.

Mer informasjon om «Merket som Bærekraftig reisemål» finner du her

Kontaktperson er prosjektleder Dag Norum: dag(a)knh.no.