Produksjon-på-bestilling

GRÜNDERHISTORIER

Gründerhistorier fra Sør-Varanger

Produksjon-på-bestilling

Bedrift:

YouCanMake

Stiftet:

2014

Gründere:

Finn Helge Lunde

Med-gründer:

Morthen Mathisen

Om

Finn Helge Lunde etablerte YouCanMake i 2014, men startet ikke for alvor å jobbe med bedriftsetableringen før høsten 2016.

- YouCanMake er en digital markedsplass for ‘on demand production’ (produksjon-på-bestilling). Du kan sammenligne det med markedsplasser på internett hvor du kan bestille fotobøker, kort eller invitasjoner, men forskjellen er at vi kan produsere fysiske produkter i mange forskjellige materialer ved bruk av produksjonsteknikker som 3D-printing. Når vi først etablerte oss i 2014 var ikke markedet helt klart, men vi viste at skal vi lykkes med å etablere oss i dette markedet som en liten oppstartsbedrift så må vi være godt i gang før de store aktørene kommer på banen, sier Finn Helge.

3D-printing er på full fart i ferd med å etablere seg som en konkurransedyktig og attraktiv løsning for å produsere fullverdige produkter i mindre serier, og det kan lages mer optimale og kundetilpassende design enn ved tradisjonell produksjon.

- «Produksjon-på-bestilling» gir mange fordeler – mindre overproduksjon, mindre transport ved at produksjon kan gjøres nært kunde hvor enn hun måtte være, mindre kapitalbinding i fysiske varelagre, kort ledetid og ikke minst mulighet til å tilpasse produktet til kundens behov.

Gjennom YouCanMake ønsker Finn Helge og med-gründer Morthen å lage teknologien og tjenestene bak markedsplassen som kobler de som trenger et produkt med leverandørene som har produksjonsutstyret.

Hva er fordelene med å starte opp i Sør-Varanger?

- Sammenlignet med større byer har vi mindre konkurranse her; flinke folk, kapital, mulighet til å fortelle om sin bedrift. Vi var på besøk til California i 2017 for å gjøre markedsundersøkelse. Der har de mye større konkurranser om forretningsideer enn det vi har i Sør-Varanger. Det gir oss mye større rom for å lykkes.

- Ønsker du å satse internasjonalt kan det å komme fra Sør-Varanger være en døråpner. Folk i utlandet har lyst å høre om hvordan det er å bo i Nord, hvordan det er å være gründer her. Det er en god samtalestarter og mulighet å poengtere hvor du kommer fra; Nord-Norge er eksotisk for mange.

Finn Helge er også en av pådriverne for etableringen av Tivoli North, Sør-Varanger sitt eget gründerkollektiv. Et gründerkollektiv samler folk med bred kompetanse i et kontorfellesskap.

- Å ha en kjerne med folk rundt deg når du starter bedrifter er en stor fordel. I et gründerkollektiv som Tivoli North sitter du sammen med andre som er i samme situasjon som deg – nyetablerer av bedrifter.  De har andre spisskompetanser enn det du har, og har mest sannsynlig opplevd samme utfordringer som deg når det kommer til å etablere bedrift. Å kunne gjensidig støtte opp om hverandre og få hjelp er viktig for en gründer. Du oppdager fort at du ikke er ekspert på alt du må vite eller kunne.

Ønsker du å starte egen bedrift? Da kan du ta kontakt med oda@knh.no