Endringsledelse og Innovasjon – gjennomført!

Etter et halvår med seks intensive moduler og teamarbeid på kryss av private næringer og offentlig sektor, har deltakerne i Endringsledelse og Innovasjonsprogrammet endelig fått vist hva de har lært.

Programmet Endringsledelse og Innovasjon var satt opp på bakgrunn av at aktører i Sør-Varanger har etterspurt kompetansepåfyll, samhandlingsarenaer og verktøy for å kunne innovere.  Gjennom seks moduler har 20 deltakere fra både offentlig og privat sektor tatt del i vårt første innovasjonsprogram.

Målet med programmet var å gi bedrifter og organisasjoner i Sør-Varanger og omegn en grundig innføring i en allsidig metode som enkelt kan implementeres og brukes for problemløsning og endring i alle typer virksomheter. Gjennom fokus på samarbeid, bruker og brukerbehov har deltakerne i programmet fått jobbet med spennende case; hvordan Politiet i Finnmark kan utvikle sitt tjenestetilbud og hvordan vi kan skape nye arbeidsplasser til arbeidsledige. Bakgrunnen for casene var at de var lokale og ville gi løsninger som kan videreføres lokalt i bedriftene og organisasjonene som deltok. Samtidig fikk deltakerne direkte erfaring i hvordan lede endring- og innovasjonsprosesser.