Workshop; Miljøfyrtårn 19. mars.

19. Mars blir det Workshop for bedrifter som ønsker å sertifisere seg som miljøfyrtårn

Workshopen blir gjennomført av Magne Beddari fra VINN i samarbeid med Kirkenes Næringshage. Bedrifter som ønsker å delta, men som ennå ikke er påmeldt kan kontakte Dag Norum på Kirkenes Næringshage (dag@knh.no/95152945) for mere info.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU, og har derfor også gyldighet internasjonalt

Tirsdag 19 mars, kl 09:00 – 16:00, Kirkenes Næringshage møterom 4 etg.