Kurs i entreprisekontrakter i Kirkenes 6-7 mars

Kirkenes Næringshage og EBA har gleden av sammen å invitere alle interesserte entreprenørbedrifter i Øst-Finnmark til kurs i standardkontrakter.

Kurset avholdes på Thon Hotel Kirkenes 6. og 7.mars

Målgruppe: Ledere og medarbeidere som arbeider med entreprisekontrakter, med særlig fokus på prosjektledelse.

Dette er et tilpasset kurs i entreprisekontrakter med særlig fokus på praktiske eksempler. Vi kommer til å legge særlig vekt på Utførelsesentrepriser – (NS 8405/15 og NS 8406/16) og Totalentrepriser – (NS 8407/17)

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskap om bruk av de ulike standardkontraktene som regulerer begge entrepriseformer. Det vektlegges spesielt entreprenørens risiko og rettigheter i kontraktene.

Kurset gir deltakerne innsikt i og kunnskaper om entreprenørenes risiko og rettigheter i bygge- og anleggskontrakter med fokus både på NS 8405 og NS 8407. Kurset legger spesielt vekt på gjennomgang av praktiske eksempler og realistiske case.

Kjennskap til de ulike entrepriseformene, kontrakter og risikofordeling. Vi gjennomgår

 • Partenes risiko og ytelser
 • Håndtering av endringer
 • Vederlagsjustering og fristforlengelse
 • Overtakelse og sluttoppgjør
 • Forsinkelse og dagmulkt
 • Mangler og reklamasjon

Kurset gjennomføres med forelesning, praktiske eksempler, og diskusjoner.

Deltakerne bør ha med standardene (NS 8405 og NS 8407) til kurset hvis dere har tilgang til disse.

Kursavgift: kr 5.000 pr deltaker for medlemmer av Kirkenes Næringshage AS eller EBA, kr 6.000 pr deltaker for ikke-medlemmer

Deltakere ordner selv med eventuell reise og overnatting.
Lunsj begge dager og felles middag den 6. mars inngår i kursavgiften.

Påmelding:
Send påmelding til Kirkenes Næringshage v/Mona Carstens (mona@knh.no) innen 22. februar.

PROGRAM KURS I ENTREPRISEKONTRAKTER I KIRKENES

Onsdag 6. mars 2019, kl. 09:00 – 15:00

 1. Oppstart, presentasjon og introduksjon
 2. Kort om forskjellene på NS 8405/8415, NS 8406/8416 og NS 8407/8417
 3. Eksempler på klausuler ; «back to back» mm
 4. Gjennomgang av kontraktens dokumenter og overføring av kalkyleforutsetninger
 5. Partenes ytelser
 6. Endringskapittel; varsling og konsekvens (vederlag og tid)
 7. Gruppeoppgaver

Torsdag 7. mars, kl. 08:30 – 12:00

 1. Oppsummering fra dag 1 – case fra deltagerne
 2. Overtakelse
 3. Mangler, forsinkelse og dagmulkt
 4. Sluttoppgjør
 5. Tvisteløsning
 6. Eksempler på samspillskontrakt
 7. Gruppeoppgaver

Sted: Thon Hotel Kirkenes

Kursleder: Advokat Jan Olaf Dukan, EBA

Kurset har innlagte kaffepauser, og det serveres lunsj begge dager mellom kl. 12:00 og 13:00.

Om kvelden 6. mars arrangeres det også felles middag på hotellet klokken 19:00.