Temamøte Bygg og Anlegg

INVITASJON TIL KNH-forum

KNH-forum, tema samhandling bygg og anlegg, 23.11.18.

Tema: Samhandling bygg og anlegg.

Tid og sted: Scandic Hotell 23. november kl 08.30-14.00

 

08.30 Velkommen

ved Guro Brandshaug, daglig leder Kirkenes Næringshage

 

08.40 Tema 1: Anbud og innkjøp Kommunen som innkjøper.

 

Regelverket for offentlig anskaffelse. Finnes det et handlingsrom som kan stimulere til økt lokal deltakelse?

Innledning ved: 

  • Økonomisjef og prosjektleder anbud ved teknisk avdeling i Sør-Varanger Kommune. 
  • Stein Windfeldt, Direktør EBA Hålogaland

09.45 Pause

 

10.00 Dialog og samhandling

Inndeling i grupper på tvers offentlig og privat sektor. Problemstillinger sett fra ulike perspektiv, felles løsninger mot felles mål?

 

11.00 Lunsj

 

11.30 Tema 2: Sammen for en seriøs næring

Et felles mål, men hva er status, utfordringer og løsninger?

Innledning ved: 

  • Joakim Amundsen, Bjørn Bygg AS 
  • Stein Windfeldt, Direktør EBA Hålogaland 
  • Sør-Varanger Kommune ved Skatteinnkrever Jon Midtgård og ansvarlig byggekontroll plan og utviklingsavdelingen

 

12.45 Dialog og samhandling

Inndeling i grupper på tvers offentlig og privat sektor. Problemstillinger sett fra ulike perspektiv, felles løsninger mot et felles mål?

 

13.45 Oppsummering

Hva konkret tar vi med oss videre og hvordan? Ved Guro Brandshaug.