First Lego League Øst-Finnmark 2018

Kirkenes Næringshage ønsker alle velkommen til årets store teknologi og kunnskaps-turnering for Barn og unge.

Lørdag den 1o. november på Kirkenes Skole. Gratis Inngang

19 lag fra skoler i Sør-Varanger, Vadsø, Vardø og Nesseby viser fram sine ferdigheter innen teknologi, markedsføring, samhandling og forskning ved bruk av roboter og lego. Det som er nytt i år er at vi også har invitert over et lang fra vår nabokommune i øst, Petsjenga.

11 av lagene består av ungdommer i alderen 10-16 år, mens 8 av lagene er juniorlag der deltakerne er i 8-10-årsalderen. Til sammen vil det være rundt 200 personer som er direkte involvert i årets turnering gjennom lagdeltakelse, dommere og teknisk personale. I tillegg regner vi med et stort antall publikum fra deltakende skoler med lærere, foreldre og andre elever.

Hensikten med FLL-arbeidet er å skape økt interesse for teknologi og vitenskap. Dermed kan dagens ungdom stimuleres til å bli morgendagens ingeniører og forskere. I den eldste FLL- klassen konkurrerer lagene om en rekke delpriser.  Vinneren av turneringa i Kirkenes vil få delta i den skandinaviske turneringa som foregår i Oslo i begynnelsen av desember.

Egen kafé

Det vil bli lagt stor vekt på å skape en hyggelig ramme rundt turneringa hvor det blir en rekke spennende presentasjoner og robotkamper. Ikke minst kan både publikum og deltakerne se fram til å avlegge kafeen et besøk som bugner av hjembakte kaker i kantina på Kirkenes skole.

Samarbeid Næringsliv og Kommune.

First Lego League er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger kommune og Næringslivet i Sør-Varanger. Prosjektet er finansiert av lokalt næringsliv samt støtte fra blandt annet Sparebank1 Nord-Norge, Finnmark Fylkeskommune, Sør-Varanger Utvikling, Barentssekreteriatet, Rotary og Lions. Sør-Varanger Kommune stiller Kirkenes skole til disposisjon som vertskap for turneringen, og bidrar med teknisk bistand til turneringen. Prosjektleder er Kirkenes Næringshage i samarbeid med Tekna Finnmark