Dag to, Endringsledelse og Innovasjon

Dynamikk, fleksibilitet, relasjoner og folk er faktorer som skaper gode team. Dag to av programmet Endringsledelse og Innovasjon gav deltakerne både teori og direkte erfaring med hvorfor gode team er viktig for å nettopp kunne drive endring og innovasjon.

 

Frode Helda, førsteamanuensis ved NTNU, holdt dagens bolk om endring og team. Han satt perspektiv på vår adferd i grupper og hvordan dette påvirker arbeidseffektiviteten til teamet; Hvordan det å skape syndebukker innad i teamet påvirker utførelsen av arbeidet, skaper misnøye og usikkerheter; Hvordan dialog og kommunikasjon er viktige redskaper for åpenhet og framdrift.

Dette fikk deltakerne prøve gjennom praktiske caser for å utfordre nettopp egne tanker og egen adferd i team. Refleksjoner rundt egen rolle, dialogen og samhandlingen innad i teamene ble brukt for å framheve de forskjellige sidene ved teamarbeid, og hva man bør gjøre for å oppnå best mulig resultat innad i eget team og styringen av disse.