Endringsledelse og Innovasjon har hatt sin første samling

Første samling i programmet Endringsledelse og Innovasjon fant sted i dag, mandag 3. september, i Samfundshuset i Kirkenes. Deltakerne fikk et dypdykk innen forskjellige verktøy for å bedre forstå sine brukere og kunders behov og interesser.

Federico Lozano, fra Pracademy AS, stod for dagens bolk i behovs- og brukerforståelse. Deltakerne fikk gjennom praktiske øvelser utfordret seg selv og hverandre på hvordan vi ser menneskene rundt oss. Innovasjon og endring skjer der vi ser behov for utvikling eller tilpassing. Derfor må vi også forstå behovene til de vi ønsker å betjene i markedet eller de vi skal gjøre endringer for.  Empati, det å kunne «stå i noen andres sko» skaper en dypere innsikt i hva, hvorfor og hvordan kunden eller brukeren vår ønsker og trenger nettopp X eller Y.  

Som Federico poengterte, har programmet en spennende deltakerliste. Vi håper programmet viser seg å bli en god arena for samhandling og nettverking mellom privat næringsliv og offentlig sektor. Gjennom tverrfaglige team  jobber deltakerne i programmet med caser fra egne bedrifter og organisasjoner. Dette vil gi dem reelle erfaring med endring og innovasjonsarbeid. Samtidig håper vi dette vil bringe det private og offentlige enda nærmere hverandre i en åpen arena for samhandling.