PETRO ØST2

Åpent for bedrifter i Øst-Finnmark som ønsker å delta i leverandør- og nettverksutvikling

Petro Øst2 er et leverandør, nettverks og kompetanseutviklingsprosjekt.

Viktige målsettinger:

  •  Styrke bedrifter i Øst-Finnmark sine muligheter for leveranser i krevende oppdrag. Eksempelvis innen Petroleum, Bygg- og Anlegg, Havbruk.
  • Bidra til å stimulere ungdom til å ta utdanning.

Vi rekrutterer nå bedrifter i Øst-Finnmark som ønsker å delta i leverandør- og nettverksutvikling. Dette er basert på samlinger, rådgivning og eget arbeid i bedrift. Første samling er satt til 03.09.2018. Bedriftene dekker eget arbeid og sine reisekostnader.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.
frode[a]knh.no
rune[a]knh.no