MÅLBEDRIFT – Bedriftsutvikling i Næringshageprogrammet

Tilbud til medlemsbedrifter med vekstpotensial

En rekke bedrifter som er medlem i Næringshagen kan gjøre avtale om å delta som Målbedrift i Næringshageprogrammet.

Som Målbedrift kan du få:
• Bedriftsrådgivning fra Kirkenes Næringshage AS
• Rabatterte timerater, hvor dere betaler en egenandel, minimum 25 % av ordinær timesats.

Vi har:
• Kunnskap
• Nettverk
• Relasjoner
• Svært tilfredse Målbedrifter

Vi har bistått våre Målbedrifter innen følgende områder:
• Innovasjonsutvikling med finansiering
• Kompetanseheving
• Strategiutvikling
• Bedriftsutvikling og bedriftsrådgivning
• Bistand for relativt nyetablerte bedrifter

Hva er en Målbedrift:
• SMB bedrift
• Vekstpotensial
• Har inngått formell «Målbedriftsavtale»

Ta gjerne kontakt med oss. Vi stiller opp til en gratis utviklingssamtale for å se om vi kan bistå.