Endringsledelse og innovasjon

Sør-Varanger er i omstilling og samfunnet har etterspurt endringsledelse, samhandlingsarenaer og kompetansepåfyll.

Kirkenes Næringshage, igjennom forprosjektet Designregion Barents, inviterer til programmet Endringsledelse og Innovasjon – et program som vil gi deg og din organisasjon praktiske verktøy for å hjelpe deg å innføre nye tiltak i din organisasjon.

Målet med programmet er å tilby bedrifter og organisasjoner i Sør-Varanger og omegn en grundig innføring i en kraftfull metode som enkelt kan implementeres og brukes for problemløsning og endringsledelse i alle typer virksomheter.

Endringsledelse og innovasjonsarbeid er teamwork. Derfor vil du lære kreative prosesser og styring av disse igjennom tverrfaglig og praktisk tilnærming. Deltakerne vil bli delt inn i team, og få veiledning og oppfølging av en mentor, som følger dere gjennom hele programmet, men også i etterkant når du returnere til egen bedrift eller organisasjon.

Programmet består av seks moduler, á to dager over en halvårsperiode. Hver modul vil ta for seg forskjellige steg for å styrke gjennomføring av endringsprosesser, og hvert team vil jobbe rundt en spesifikk utfordring igjennom programmet. Utfordringen kan være et bedriftscase, fra din bedrift eller organisasjon. Når programmet er ferdig, skal du og ditt team stå ferdig med et konkret forslag til løsning som er klar til å tas i bruk.

Vil du delta eller vite mer om programmet? Ta kontakt med Oda Camilla Rykkje på epost oda@knh.no