INNOVASJONSPROGRAM

Designregion Barents inviterer til innovasjonsprogram i Sør-Varanger: Design Thinking – verktøy for problemløsning og innovasjon.

Design thinking er en praktisk, menneskeorientert metode for innovasjon og problemløsning igjennom samhandling. Design thinking brukes på organisatoriske utfordringer gjennom kreative prosesser og passer derfor en hver virksomhet som ønsker å oppnå ekstraordinære resultater, løse problemer og videreutvikle sin kompetanse og sitt tilbud.

INNHOLD
Programmet består av seks moduler á to dager over en halvårs periode.
Modul 1: Kickoff og introduksjon
Modul 2: Prosjektlederprosessen
Modul 3: Idégenerering og prototyper
Modul 4: Kreative prosesser og lederskap
Modul 5: Testing og samhandling
Modul 6: Gjennomføring og demonstrasjon

Deltakere vil bli delt i team som vil jobbe med en design utfordring /case igjennom programmet. Vi oppfordrer deltakere til å komme med egne problemstillinger fra sin bedrift eller organisasjon, og vil ta kontakt for å avklare dette før oppstart. Vi vil også kunne spille inn problemstillinger dersom du mangler dette.

Deltakeravgift: KR 10.000. Normalpris er vanligvis KR 15.000.

Les mer her: https://www.knh.no/innovasjonsprogram/ eller meld deg på til oda@knh.no innen 21. mai 2018.