MASTERPLAN – Sør-Varanger mot 2025

Reiselivskommunen Sør-Varanger er i vekst og vinteren er blitt høysesong. Europeiske og asiatiske turister kommer via Hurtigruta, fly, eller med buss fra Lapland. Stabilt vinterklima, gode opplevelsesprodusenter og Kongekrabben gjør Kirkenes til et populært reisemål.

Men vi har også en del utfordringer og muligheter som er avdekket. Høsten 2016 ble Masterplanen for Sør-Varanger 2025 Fase III (fra ord til handling) startet opp som et 2 årig prosjekt hvor Kirkenes Næringshage er prosjektleder. I denne perioden skal tiltak som næring og kommune har gitt sin tilslutning til startes opp, og i størst mulig grad realiseres. Planen har 5 strategiske mål:
1. Styrke posisisjon og konkurransekraft i sine prioriterte marked
2. Styrke tilgjengeligheten til reisemålet
3. Styrke ledelsen av reisemålet
4. Styrke reisemålets kommunikasjon og profil
5. Styrke sentrum som opplevelsesarena

Prosjektets varighet er fra november 2016 – november 2019, men tiltakene blir arbeidet videre med i prosjektet «Kirkenes som bærekraftig reisemål».

Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, Bedriftene i Sør-Varanger og Kommunalt næringfond.

Prosjektleder er Dag Norum