DESIGNREGION BARENTS

«Designregion Barents» er et forprosjekt med mål om å utvikle verktøy som skal skape grunnlaget for morgendagens nye arbeidsplasser i Sør-Varanger. Gjennom aktiviteter skal Designregion Barents stimulere til en innovasjons- og gründerkultur i offentlig og privat sektor, så vel som hos barn, unge og voksne.

 

Designregion Barents vil jobbe for gjennomføring av aktiviteter som:

  • Etablererkurs for de som ønsker å etablere egen virksomhet
  • En startup pakke for gründere for å hjelpe dem i gang med etablering av virksomhet
  • Elevbedrift i grunnskolen
  • Gründerverksted for barn og unge
  • Kurs og workshops i Design Thinking og innovasjonsmetodikk

 

Prosjekteier: Kirkenes Næringshage og Tivoli North

Prosjektleder: Kirkenes Næringshage v/Oda Camilla Rykkje

Finansiering: Sør-Varanger Utvikling og Finnmark Fylkeskommune