Kirkeneskonferansen

Kirkeneskonferansen avholdes hvert år i februar, og har blitt en av landets viktigste møteplasser for alle som er opptatt av nordområdene. Kirkeneskonferansen setter fokus på ulike sider av nordområdeutviklingen i skjæringspunktet mellom politikk, nærings- og samfunnsutvikling.

Mer om årets konferanse her: 

Prosjekteier: Kirkenes Næringshage

Prosjektleder: Kirkenes Næringshage v/Guro Brandshaug

Samarbeidspartnere: Sør-Varanger kommune & Barentssekretariatet