Felles markedsføring av Kirkenes

«Felles markedsføring av Kirkenes» er et forprosjekt som har som målsetting er bidra til økt omsetning for lokale bedrifter igjennom felles markedstiltak og samarbeidstiltak. Prosjektets primære målgruppe er varehandelen i Sør-Varanger. Følgende aktiviteter inngår i prosjektet:

  • Avklare forventinger og ambisjoner vedrørende markedssamarbeid
  • Enkle markedsanalyser og segmentering av målgrupper
  • Teste ut og utvikle nye kommunikasjonskanaler
  • Utrede ulike samarbeidsmodeller og foreslå modeller for organisering og drift
  • Plukke opp mulige delprosjekter, og videreføring av tiltak

Prosjekteier:   Kirkenesdagene AS

Prosjektleder: Kirkenes Næringshage v/ Dag Norum

Finansiering:  Sør-Varanger Utvikling AS og varehandelen

Prosjektperiode: 1. april 2017 – 31. mars 2018