Vi søker seniorrådgiver/ prosjektleder/ bedriftsutvikler

Kunnskapsparken Origo fusjonerer med Kirkenes Næringshage og utvider tilbudet til næringslivet i regionen. Vi søker nå to nye kollegaer med ståpå-lyst og motivasjon for idéskaping og utvikling av både nytt og eksisterende næringsliv! Kontorsted Alta.  

Fusjon mellom Kunnskapsparken Origo AS og Kirkenes Næringshage AS

Generalforsamlingene i Kunnskapsparken Origo AS og Kirkenes Næringshage AS vedtok den 22. april en fusjon mellom selskapene. Fusjonen vil med godkjenning ihht aksjelovens bestemmelser gjennomføres innen utgangen av juni 2020, med regnskaps- og skattemessig effekt fra 01.01.20.

Status Kirkenes Næringsforening

Til medlemmene i Kirkenes Næringshage: I mars fikk Kirkenes Næringshage hyggelig melding fra Sør-Varanger Utvikling om at de finansierte vårt to-årige prosjekt «Kirkenes Næringsforening» i henhold til den prosjektplanen som er forelagt medlemmene på møte i desember og februar, og gjennom informasjon på e-post og hjemmeside. Vi var da klare […]

Hva gjør Forskningsrådet for å hjelpe bedriftene under koronakrisen?

MELDING FRA FORSKNINGSRÅDET: Vi i Forskningsrådet har de siste ukene hatt løpende dialog med næringsaktører, enkeltbedrifter og departementer for å gi råd og lytte inn slik at vi kan få på plass ulike typer nye tiltak for næringslivskundene våre. Vårt mål er å bidra til at forsknings- og innovasjonsaktivitet i […]

Gratis bistand til bedrifter som er berørt av korona-situasjonen

Kirkenes Næringshage samarbeider med både Sør-Varanger kommune, Sør-Varanger Utvikling AS, Øst-Finnmark Regionråd og Sparebanken Nord-Norge om ulike tiltak for å bistå bedrifter i Sør-Varanger gjennom en vanskelig periode knyttet til koronaepidemien. Gjennom disse samarbeidstiltakene kan næringshagen nå tilby både medlemmer og ikke-medlemmer gratis veilednings- og utviklingsbistand. Ta kontakt med oss […]

TILBUDET VÅRT TIL BEDRIFTER SOM TRENGER BISTAND ER FORSTERKET

Vi i Kirkenes Næringshage har forsterket våre tilbud til bedrifter som trenger bistand til omstilling både hva gjelder kortsiktige og langsiktige tiltak i den nåværende og krevende situasjon knyttet til Coronapandemien. Verktøykassen vår er forsterket både hva gjelder tilbud for våre målbedrifter, men også andre tilbud. Tilbudene er forsterket både […]

INFORMASJON OM BISTAND OG BEHOVSKARTLEGGING

Til alle våre medlemmer. Det er uten tvil en svært krevende tid vi alle står i nå, en situasjon der ingen blir spart for store utfordringer. Svært mange bedrifter er allerede berørt av krisen, og vi er gjort kjent med flere problemstillinger som næringslivet står i og vil oppleve fremover. Vi ønsker nå å bistå våre bedrifter på en best mulig måte gjennom denne krisen. Primært kan vi yte en innsats når det gjelder to områder: 1) Bedriftsrådgivning og konkret bistand til enkeltbedrifter. 2) Formidling av behov og nødvendige tiltak

HJEMMEKONTOR

På grunn av situasjonen med smittefare og utbredelse av Coronaviruset tar også vi i Kirkenes Næringshage våre forhåndsregler i tiden fremover. Vi har fra og med i dag innført hjemmekontor for alle ansatte. Alle planlagte seminarer og møter vi er arrangør av avlyses inntil videre, og våre reiser begrenses til […]

INNBYGGERUNDERSØKELSE: TURISME I SØR-VARANGER

Hva er din holdning til turismen i Sør-Varanger? På oppdrag fra Visit Kirkenes skal vi å kartlegge innbyggernes holdning til turisme i kommunen vår. Vi håper du kan bidra ved å klikke på linken under, og svare på 8 spørsmål. 5 gavekort trekkes ut blant dere som svarer.